Implantologia – to od kilkudziesięciu już lat kierunek w stomatologii pozwalający na odbudowę braków zębów (pojedynczych , częściowych i całkowitych ).

Korzenie historyczne implantologii są o wiele starsze aniżeli się to powszechnie uważa , sięgają bowiem starożytności!

W chwili obecnej zabiegi implantacji stanowią na całym świecie najnowocześniejszą formę rehabilitacji czyli przywracania funkcji żucia i estetyki . Czym jest sam implant (wszczep) – jest to sztuczny element wprowadzony do kości pacjenta w celu wykonania na nim nadbudowy protetycznej w postaci np. korony lub mostu . W odróżnieniu od powszechnie stosowanych w Polsce tzw. technik dwufazowych ( wymagających wielomiesięcznej rehabilitacji) , proponujemy tzw. metodykę jednofazową . Oznacza to , że etap chirurgiczny i protetyczny realizowany jest na tej samej wizycie. Funkcja żucia i estetyki przywrócona zostaje natychmiast w przeciągu jednego dnia ! Fakt ten ma duże znaczenie w przypadku pacjentów z poza Szczecina i z zagranicy . Dodatkowym atutem metodyki jednofazowej jest bardzo niska urazowość związana z zabiegiem . Nigdy nie jest wymagane nacięcie i szycie dziąsła celem opracowania łoża i wprowadzenia implantu . Nigdy zatem po zabiegu nie wystąpi ból czy obrzęk !

W chwili obecnej organizowane sympozja , kongresy czy literatura fachowa zmierzają właśnie w kierunku natychmiastowego obciążania implantów protezą czyli postępowania jednofazowego , nawet w przypadku natychmiastowej implantacji poekstrakcyjnej . Poniższe zdjęcia pozwolą zrozumieć Państwu metodykę postępowania . Prezentowany przypadek kliniczny dotyczy konieczności ekstrakcji bocznego , górnego siekacza młodego pacjenta (ryc.1,ryc.2) . Na tej samej wizycie bezpośrednio po ekstrakcji wprowadzono implant – śrubę bikortykalną (ryc.3) . Następnie w przeciągu kilkunastu minut został wykonany prowizoryczny ząb – korona akrylowa (ryc.4) przywracając natychmiast utraconą funkcję . Po okresie stabilizacji i wygojenia tkanek wykonana została korona ostateczna w porcelanie (ryc.5).