Implanty bikortykalne – informacje dodatkowe

Jakie są przeciwwskazania do wykonania zabiegu implantacji?

  • znaczny zanik tkanki kostnej
  • rak jamy ustnej
  • przebyta radioterapia
  • AIDS
  • gruźlica
  • choroby psychiczne

Jakie są wskazania, aby wykonać zabieg implantacji?

Wszystko to, co nie odnosi się do przeciwskazań - stanowi wskazanie do zabiegu wg. systemu śruby bikortykalnej.

Poza tym wszczep może być umieszczany w przypadkach szczególnych jak:

  • bezpośrednio po ekstrakcji zęba pacjenta
  • u pacjentów z parodontozą
  • u pacjentów z cienkim wyrostkiem zębodołowym

Czy zabieg jest bolesny?

Zabieg wprowadzenia implantu śruby bikortyklanej nie jest bolesny. Wymaga użycia bardzo niewielkiej ilości środka znieczulającego, miejscowo, tzn. tylko w miejscu wprowadzenia wszczepu. Samo wprowadzenie wszczepu nie wymaga nacięcia i odwarstwienia płata śluzówkowo - okostnowego. Zabieg jest mało inwazyjny, co sprawia, że nie jest konieczny okres rekonwalescencji pacjenta. Nie ma więc obrzęku i bólu pooperacyjnego, tak jak się to spotyka w przypadku wszczepów dwufazowych tzn. obciążonych protezą po upływie 3 lub 6 miesięcy.

Czy mogą wystąpić niepowodzenia w implantacji?

Niestety tak. Główną przyczyną niepowodzeń są zaburzenia okluzji tzn. takiej sytuacji zgryzowej, w której dochodzi do kontaktu (zwarcia) przeciwstawnych zębów szczęki i żuchwy. Wystąpienie tzw. węzłów urazowych i zwarcia urazowego powoduje w konsekwencji uraz zgryzowy. Uraz zgryzowy bezpośredni lub pośredni, statyczny lub dynamiczny na odbudowie protetycznej (korona, most) spowoduje przeniesienie poprzez wszczep nieprawidłowy rozkład sił na otaczającą żywą tkankę kostną. Ta zaś, w wyniku niedokrwienia ulegnie martwicy. Każdy żywy biologicznie ustrój broniąc się, eliminuje martwe tkanki - tak więc pojawi się OSTEOLIZA wokół implantu. Dla pacjenta bezpośrednią konsekwencją osteolizy będzie ruchomość (pierwotnie stabilnego) wszczepu, tzw. potocznie ODRZUT. Higiena jamy ustnej pacjenta nie jest zatem czynnikiem determinującym tj. decydującym o tzw. “ODRZUCIE” implantu. Celem utrzymania pozytywnych wyników implantacji będą zatem niezbędne okresowe wizyty kontrolne, po to, by wykonana implantoproteza zawsze pozostawała zrównoważona.

Gwarancja:

Zrównoważona okluzja i artykulacja będą zatem gwarantem sukcesu implantoterapii!

Więcej innych informacji o wszczepach mogą Państwo znaleźć w sieci INTERNET:

www.garbaccio.it

www.bicorticalscrew.com

www.bicorticalimplant.com