Dr n. med. Tomasz A. Grotowski 

 

implantgrot

Absolwent ( 1981 ) Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

W latach 1982-1985 asystent w Zakładzie i Katedrze Protetyki PAM

Od 1985 roku na stałe zamieszkały we Włoszech ( Palermo )

W 1986 r. uzyskał tytuł  „ Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria „ w Uniwersytecie w Palermo , oraz wpis do Księgi Lekarzy Włosich . Od 1989 do 1997 r. dyrektor sanitarny w prywatnej klinice Salus-Oris w Palermo

Od 1998 r. do chwili obecnej wykonuje wolny zawód stomatologa w 3 ośrodkach : Palermo, Aosta , Szczecin .

 

Członek wielu organizacji  takich jak :

ANDI ( Associazione Nazionale Dentisti Italiani )

AIRI ( Associazione Italiana Ricerca Implantologica )

AIOP ( Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica )

AISI ( Accademia Italiana di Stomatologia Implantoprotesica )

ACOI ( The American College of Oral Implantology )

ASO ( The American Society of Osseointegration )

FDI  ( Federation Dentaire Internationale  )

ICOI ( The International Congress of Oral Implantologists )

IRCOI ( The International Research Committee of Oral Implantology )

SidP (Societa Italiana di Parodontologia )

PSI ( Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne )

Członek Honorowy OSIS ( Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej)

Active Member  AAIP ( The American Academy  of  Implant  Prosthodontics )

 

Autor kilkudiesięciu publikacji w Polsce , Francji , Rosji i we Włoszech z zakresu protetyki i implantologii , w tym książki pt. Atlas Wszczepów Dentystycznych ( wyd. Bellona , W-wa 1992 )

 

Inne  informacje :

Od 1986 r. zajmuje się prawie wyłącznie chirurgią stom. i implantologią stosując w codziennej praktyce różne systemy implantologiczne .

Od samego początku zwraca uwagę na maksymalne wykorzystanie w różnych przypadkach klinicznych wszczepów mało-inwazyjnych ( przykładowo śruba bikortykalna wg. Garbaccio ) , co staje się filozofią implantarną na całe życie .

W roku 2004  po raz  pierwszy w Polsce dokonuje wpisu w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych w Warszawie – wszczepów : śruby bikortykalnej oraz igły wg. Mondaniego .

Od 2005 roku zajmuje szkoleniami lekarzy w Polsce prowadząc kursy autorskie z zakresu implantologii mało-inwazyjnej .

Lek. Dent.  Magdalena Grotowska-Duch

.

mgrotowska

absolwentka PAM w Szczecinie 2009 r.

Zakres działalności:  stomatologia zachowawcza i estetyczna, endodoncja