Przypadek kliniczny nr. 1

Pacjentka S.M.

W 1991 roku u 17-letniej pacjentki po zakończonym leczeniu ortodontycznym został umieszczony pojedynczy wszczep natychmiastowy (śruba bikortykalna), w pozycji zęba (+2). Bezpośrednio po zabiegu została zacementowana na wszczepie prowizoryczna korona akrylowa. Po 7 dniach od implantacji korona prowizoryczna została zastąpiona koroną definitywną wykonaną w porcelanie, kończąc tym samym leczenie ortodontyczno-implantoprotetyczne. Implant i korona pozostają bez zmian aż do dnia dzisiejszego.

historia kliniczna pacjenta


Przypadek kliniczny nr. 2

Pacjent T.R.

Po zakończonym leczeniu ortodontycznym zostały umieszczone dwa wszczepy natychmiastowe w pozycji zębów (+2; 2+), na których osadzono prowizoryczne korony akrylowe zaraz po umieszczeniu w/w wszczepów, następnie po 7 dniach zacementowano na stałe dwie korony porcelanowe.

historia kliniczna pacjenta


Przypadek kliniczny nr. 3

Pacjentka L.P.

Przypadek bezzębia szczęki i żuchwy. Z uwagi na różną w różnych odcinkach morfologię tkanki kostnej umieszczono następujące wszczepy: ostrza wg. Linkowa, igła wg. Mondaniego, śruby bikortykalne wg. Garbaccia.

historia kliniczna pacjenta


Przypadek kliniczny nr. 4

Pacjent N.A.

Przypadek pacjenta z 1990 roku. Po zakończonym leczeniu parodontalnym, wprowadzono implanty natychmiastowe (śruby bikortykalne).

historia kliniczna pacjenta


Przypadek kliniczny nr. 5

Pacjent S.A.

Przykład przypadku pacjenta, gdzie śruby bikortykalne Garbaccia zostały zastosowane jako natychmiastowe wszczepy poekstrakcyine.

historia kliniczna pacjenta


Przypadek kliniczny nr. 6

SUBPERIOSTEAL IMPLANT

Przypadek kliniczny nr 7

historia kliniczna pacjenta