Pacjent przed leczeniem. Pomiar sondą parodontalną kieszonek kostnych i dziąsłowych.Na zdjeciu radiologicznym ustalono pozycję wsczepów.

Po zakończonym leczeniu parodontalnym wykonano zabieg implantacji

Kontrolne zdjęcie radiologiczne po pierwszym roku.

Ten sam przypadek po 12 latach.

Stan po 12 latach. Efekt kosmetyczny uzykany po leczeniu parodontalnym i implanto-protetycznym. 

Stan po 15 latach (1990-2005) 

Stan aktualny - 2006 

Stan aktualny - 2007 

1990-2008 

Stan aktualny 2009 (19 lat) 

1990 - 2010 Stan aktualny Pacjenta po 20 latach.

Przypadek kliniczny Nr. 4 1990 - 2011 

Przypadek kliniczny Nr. 4 1990 - 2012 (22 lata) 

Przypadek kliniczny Nr. 4 1990 - 2014 (24 lata) 

po 26 latach obserwacji

1990 - 2017
Ponowna rehabilitacja implantoprotetyczna pacjenta. Stan inplantów po 27 latach  bardzo dobry

1990 - 2021
31 years!!