Ortopantomogram przed leczeniem.

Pacjentka bezpośrednio po zabiegu implantacji w żuchwie.

Stan po zabiegu implantacji w szczęce. Wszczepy zostały połączone prętami tytanowymi dzięki zastosowaniu zgżewarki Mondaniego.

Implanto-protezy po zacementowaniu

Kontrolny ortopantomogram po 7 latach.

Wizyta kontrolna po 7 latach. 

Na zdjęciu-stan aktualny i w pełni uzyskany efekt kosmetyczny. 

Stan po 10 latach (1995-2005) 

Stan aktualny - 2006 

Stan aktualny - 2009 (14 lat) 

Nowa implantoproteza w zuchwie

1995 - 2010 Po 15 latach wymieniona zostala takze górna implantoproteza. Na zdjeciu Pacjentka z nowymi implantoprotezami. 

Przypadek kliniczny Nr. 3 1995 - 2011 

Przypadek kliniczny Nr. 3 1995 - 2012 (17 lat) 

Przypadek kliniczny Nr. 3 1995 - 2014 (19 lat) 

2016 

 1995 - 2020.
Wizyta kontrolna po 25 latach od zabiegu implantacji