Pacjent i ortopantomogram przed zabiegiem implantacji.

Pacjent i radiografia wykonana bezpośrednio po zabiegu.

Zdięcie wewnątrzustne po zacementowaniu koron na wszczepach.

Stan pacjenta po 4 latach.

Stan po 11 latach.