Zdjęcie przedstawia cztery usumięte (na skutek choroby przyzębia) zęby.

Wszczepy zostały umieszczone natychmiast po wykonanej ekstrakcji. Na zdjęciu widoczny jest jeszcze świeży zębodół po usuniętym zębie (3-)

Zabieg implantacji został zakończony wprowadzeniem ostatniego czwartego wsczepu.Tak jak w przedstawionych wcześniej przypadkach wykonano natychmiast protezę (most)prowizoryczną następnie definitywną w porcelanie.

1990 - 2009 Natychmiastowe poekstrakcyjne implanty (sruby bikortykalne) po 19 latach. Bardzo dobry stan kliniczny i radiologiczny.

W przedstawionym przypadku uzyskuje się o wiele szybsze przwrócenie funkcji brakujących zebów - zdecydowanie wpływając tym samym na komfort i samopoczucie pacjenta.
Z biologicznego punktu widzenia wprowadzenie wszczepów poekstrakcyjnych daje o wiele mniejszą utratę tkanki kostnej (zwłaszcza części korowej) podczas procesu gojenia zębodołu.
Liczne publikacje i obserwacje kliniczne niezbicie dowodzą, że natychmiast wprowadzony poekstrakcyjnie wszczep pozwoli zachować nie tylko thankę kostną ale również wpłynie korzystnie na jej strukturę

Dr T. Grotowski z autorem implantu (sruby bikortykalnej) doktorem Dino Garbaccio