Szkolenia dla stomatologów - program kursu

Oprócz prowadzenia praktyki we własnym gabinecie stomatologicznym, zajmuje się również organizacja szkoleń dla stomatologów.

Celem  kursu jest zapoznanie lek. Stomatologów z alternatywną techniką implantacji ( Śruba Bikortykalna Garbaccia ) w stosunku do występujących na Polskim rynku wszczepów.

Fakt iż implant Garbaccia  ( w celu natychmiastowej stabilizacji wszczepu ) wykorzystuje części zbite tkanki kostnej ( warstwa korowa kości ) wyróżnia w sposób szczególny implant Garbaccia. Znikoma inwazyjność zabiegu implantacji (w oparciu o metodykę Garbaccia), możliwość natychmiastowego dalszego postępowania protetycznego na wszczepie celem odtworzenia funkcji i estetyki , czynią Śrubę Bikortykalną implantem XXI wieku .

 

PROGRAM    KURSU-opis  szczegółowy

 

 1. BUDOWA PODŁOŻA KOSTNEGO

-makro i mikroskopowa
-metabolizm tkanki
-stabilność podłoża                  }  rysunki
-przebudowa kostna

2.CHARAKTERYSTYKA I ZALETY WSZCZEPU
zalety

 1. mało inwazyjny
 2. samogwintujący
 3. samo regulujący się na długość
 4. możliwość stosowania w konstrukcjach mieszanych (z innymi wszczepami , lub elementy naturalne-zęby pacjenta)
 5. biokompatybilny
 6. mały wymiar(średnica) wszczepu – wyrostek cienki
 7. krótki i mało obciążający pacjenta zabieg
 8. natychmiastowa stabilizacja
 9. natychmiastowa implantoproteza
 10. zast. jako wszczep poekstrakcyjny
 11. w przypadku niepowodzenia – mały   „koszt biologiczny”
 12. brak stożka resorpcji
 13. brak bólu , obrzęku po zabiegu
 14. badania histo. i bogate piśmiennictwo

 

wady

 1. selekcja pacjentów ( pionowy wymiar podłoża!)
 2. „czułość ręki” operatora
 3. etap laboratoryjny ( model roboczy  z żywic syntetycznych)

3.WSKAZANIA i p / wsk.
-ogólne ( względne i bezwzględne)
-miejscowe

4.PLANOWANIE  ZABIEGU (kwalifikacja pacjentów)

 1. przygotowanie przed implantacyjne pacjenta
 2. ocena czynników ryzyka ( przed i śród-zabiegowe)
 3. powikłania ( natychmiastowe i odległe)
 4. postępowanie

5.ŚRUBA BIKORTYKALNA...”step by step”
-historia powstania wszczepu
-budowa wszczepu śruby bikortykalnej
-zestaw implantologiczny
-metodyka postępowania (porównanie „ wczoraj i dziś...”)

6.DLACZEGO ŚRUBA BIKORTYKALNA ( własna filozofia impl.)

 

-uraz  zabiegu
-ewentualne szkody w przypadku niepowodzenia
-zastosowanie w różnych sytuacjach klinicznych
-etap chirurgiczny     }
-etap protetyczny      }  trudny / łatwy ?
-koszt wszczepu

7.DYSKUSJA (pytania...?)

8.ĆWICZENIA NA TKANKACH ZWIERZĘCH

9.POKAZ MODELI I ANALIZA PRZYPADKÓW

10.WIELOLETNIE PRZYPADKI KLINICZNE (pokaz )