Name PDF
Magazyn stomatologiczny 9/2016
Leczenie ortodontyczno-implantoprotetyczne w hipodoncji zębów siecznych górnych bocznych
ikona
Implants 3/2016
Minimalnie inwazyjne rozwiązania implantoprotetyczne w zaniku poziomym kości szczęki i żuchwy
ikona
Implants 2/2015
Intraoral welding and lingualized (lingual contact) occlusion: A case report 
ikona
Stomatologia 3/2014
Rehabilitacja bezzębia szczęki w oparciu o implant podokostnowy wykonany w technice o zmniejszonej inwazyjności zabiegu - opis przypadku 
ikona
Stomatologia 1-2/2014
Rehabilitacja pacjentki dotkniętej chorobą przyzębia w oparciu o implantację natychmiastową. Wyniki pięcioletnich obserwacji
ikona
Implants nr 1/2014
Rehabilitacja trudnego przypadku pacjentki dotkniętej chorobą przyzębia w oparciu o implantację natychmiastową – obserwacje 5-letnie
ikona
Implants nr 4/2013
Rekonstrukcja implantoprotetyczna bezzębia szczęki z wykorzystaniem implantu podokostnowego w technice małoinwazyjnej
ikona
Miesięcznik Stomatologia nr 01/2013 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 01/2013 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 11/2011 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 10/2011 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 09/2011 ikona
Implantoprotetyka STOMATOLOGIA KLINICZNA 4/2010 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 12/2009 ikona
імплантологія 04/2009 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 11/2009 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 09/2009 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 02/2009 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 12/2008 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 10/2008 ikona
Magazyn Stomatologiczny nr 6/2007 ikona
ChirOrale 1/2007 ikona
Sztuka implantologiisztukaimpl2 sztukaimpl1 ikona
Implant Based Prosthesis in Cases of Hypodontia of Upper Lateral Incisors. Longe Term Observations.
Magazyn Stomatologiczny nr 4/20006biblio_ms0406
ikona
"The Author's Own Experience of Immediate Post Extraction Proshetic Implants Using a Garbaccio Type Bicortical Screw. 14 Year Observation".
Magazyn Stomatologiczny nr 12/2004biblio13
ikona
"Utilisation dans des cas de paradontopathies, d'implants en un temps de Garbaccio: résultast à cinq ans".
Nº 19 4º 
ème Trimestre 1995biblio9
ikona
"Implant - prosthetic rehabilitation of patients affected by parodontal disease"
Tom XLV NR 4 Lipiec - Sierpien 1995 r.biblio8
ikona
"Analisi di tessuti periimplantari secondo de la dentistà dell'osso eseguite mediante TAC"
Od N. 5-1993biblio7
ikona
"Considerazioni implantoprotesiche su pazienti con sella libera monolaterale"biblio5 ikona
"Once again on implantology"biblio4 ikona
"When is an implant valid?"biblio3 ikona
"Studies on the possibility of using Monson's sperical plate in cases of disturbances of the occlusal plane"biblio2 ikona
"An original modification of the Fox device used for prosthetic treatment of complete and partial loss of teeth"biblio1 ikona
"Nowoje 2005" 1 (2) ikona
"Rus 1995" 1 ikona
"Practical observations working with implants"

Printed in Poland - Wydawnitwo Bellona Warszawa 19921 (3)
"Currliculum Vitae 2"