Implantacja natychmiastowa – badania naukowe

W 1980 roku norweski implantolog Dr J. Nyborg umieścił 6 wszczepów tj. śrub bikortyklanych, obciążając je natychmiast wykonaną protezą stałą tj. (mostem). W 1990 roku pacjentka zmarła. Z pobranego ze zwłok materiału wykonano preparaty histologiczne. Badanie histopatologiczne Nr 90002906 wykonał prof. dr med. Karl Donath (Department of Oral Pathology, University Hospital Eppendorf - Hamburg).

WYNIKI BADAŃ: śruby bikortykalne w żuchwie obciążone protezą od 10 lat wykazują dobry przyczep nabłonka i tkanki łącznej oraz dobry kontakt z kością zbitą. Przsterzenie pomiędzy kością a powierzchnią wszczepów są wypełnione płynem, co przemawia za przebudową kości zbitej. Tam, gdzie występowały mikrozłamania w części gąbczastej kości, stwierdzono procesy reperacyjne.

Powyższe badania wykazują dużą skuteczność i trwałość zastosowania techniki implantacji natychmiastowej, którą my staramy się promować organizując szkolenia implantologiczne.

Więcej informacji można znaleźć: www.bicorticalscrew.com/histolog.htm

o5